زیبایی زندگی شکار و شکارچی

87
در این کلیپ در مورد زیبایی زندگی حیوانات شکارگر و شکارچی صحبت خواهید کرد
هنر گرد 40 دنبال کننده
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel