نت و آموزش قطعه نوشین لبان از محسن نامجو برای تار و سه تار توسط مهدی برقی

454
MAHDI_BARGHI 37 دنبال‌ کننده
نت و آموزش قطعه نوشین لبان از محسن نامجو برای تار و سه تار توسط مهدی برقی .
MAHDI_BARGHI 37 دنبال کننده
pixel