شعرخوانی - بی نظیر سید حمیدرضا برقعی - زره زره همه دنیا به جنون آمده بود

990
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.6 هزاردنبال‌ کننده

جشنواره هلهله فرشته ها ٩٧ ( تعجـــیـــل در ظــــهــــور آقــا امــام زمــان (عج) صــلــوات )

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.6 هزار دنبال کننده