داغترین‌ها: #آپارات کودک

زبانه References در نرم افزار Microsoft Office Word 

99
سکانس 1014- زبانه References در نرم افزار Microsoft Office Word  کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای مطالب بیان شده آشنایی با زبانه References ایجاد پاورقی مرجع گذاری کردن اندیس‌گذاری و نمایه‌سازی درج عنوان برای هر تصویر، شکل، نمودار و معادله جدولی از عناوین تصاویر، شکل‌ها، نمودارها و معادله‌ها ایجاد زیرنویس، پایان‌نویس و فهرست مراجع
pixel