آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج (از بین بردن مهره ی مدافع)

177

در این ویدئو تاکتیک حذف یا از بین بردن مهره ی مدافع معرفی و آموزش داده میشود

Herochess 40 دنبال کننده
pixel