برنامه تلویزیونی ثروت آفرینان - قسمت دهم

121

نخستین محمل تجاری سازی ایده ها و اختراعات در رسانه ملی سال تولید 1392 تهیه کننده و کارگردان عبدالله عبدی