بازی تاج و تخت: هشت فصل، هشت سکانس

10,351

سریال «بازی تاج و تخت» پس از هشت فصل ماه گذشته به پایان رسید. سریالی که به یکی از نمادهای سرگرمی در عصر ما تبدیل شد. در این ویدیو هشت سکانسِ محبوبِ هفدانگ از هشت فصل این سریال را تماشا کنید. سکانس‌هایی گاه مهجور و به ظاهر خیلی معمولی و سکانس‌هایی که به خاطرهٔ جمعی همهٔ بینندگان سریال در سراسر جهان تبدیل شدند. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.2 هزار دنبال کننده
investment

investment

1 ماه پیش
باید پایان جدید بسازن