داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نکات و تکنیک یک ته دیگ ساده و زیبا

3,486
قسمتی از پلو یا چلو که در ته دیگ رنگ سرخ گیرد و برنج‌ها بهم پیوسته می‌گردد. قسمت زیرین پلو و چلو که سرخ و سخت شده باشد. اگر ته دیگ حاوی مواد دیگری به جز برنج باشد به آن ته چین گفته می‌شود.

u_12595428

2 ساعت پیش
چه باحاله
pixel