سقف متحرک پارچه ای

207
پروژه سقف متحرک پارچه ای توسط کادر مجرب پیراژپویا در مرداد ماه 98 تولید و در اوایل شهریور ماه 98 در شیراز اجرا گردید.
pixel