بسیار مهم - تحلیل و تبیین اولین پرونده شکایت از بازاریابی شبکه ای در کشور

349
هادی علیائی نیا 157 دنبال‌ کننده
349 بازدید
اشتراک گذاری
ادعا شده که شورای محترم نگهبان آئین نامه بازاریابی شبکه ای را تایید کرده است. ادعا شده که مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را تایید کرده است. ادعا شده که این فعالیت کاملا قانونی و شرعی ست. در این فیلم این ادعاها مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و نکات اساسی و مهمی تبیین میگردد. این فیلم و سایر فیلمهای مشابه با تکیه بر تاکیدات موکد حضرت امام خامنه ای مبنی بر لزوم روشنگری در همه زمینه ها و نیز با تکیه بر مواد ۷،۸ و ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تهیه، تدوین و منتشر شده است.
pixel