قصّهٔ دور از خانه

174

نام کتاب:دور از خانه از مجموعهٔ قصّه‌های خدا،قصّهٔ یوسف(ع) نویسنده:بهروز رضایی کهریز تصویرگر:نیلوفر برومند ناشر :نشر طلایی از این مجموعهٔ خواندنی تا کنون ۱۲جلد دربارهٔ زندگی پیامبران منتشر شده‌است : قصّهٔ آدم،قصّهٔ نوح،قصّهٔ صالح،قصّهٔ ابراهیم،قصّهٔ یوسف،قصّهٔ ایّوب،قصّهٔ موسی،قصّهٔ داوود،قصّهٔ سلیمان،قصّهٔ یونس،قصّهٔ عیسی،قصّهٔ محمّد(ص). این قصّه‌خوانی را که با اجازهٔ ناشر محترم صورت‌گرفته ،به کودکان و نوجوانان کتابخوان و عضو کتابخانه‌های عمومی و کتابداران عزیز تقدیم می‌کنم.

pixel