نقطه نظرات رهبرمعظم انقلاب از اول تا آخر در مورد برجام

257
خیلی جالبه حتما گوش کنید نقطه نظرات رهبری از اول تا آخر در مورد برجام و عدم رعایت خطوط قرمز و موضع گیری های رئیس جمهور قبل از تصویب برجام وبعد از برجام و مذاکره با آمریکا و پذیرفتن تمامی مسئولیتهای برجام توسط رئیس جمهور قبل از تصویب برجام. سایت فرهنگی معرفتی صراط عشق @serateshgh.com
pixel