تاثیر ننگ سخنان ظریف(خائن) در اخبار خارجی(میگن ایران به گریه کردن افتاده!)

332

خیانت محض خیلی کار شده دارن به کشور ضربه میزنن خدا رسوا و ریشه شون رو بکنه از ایران خدا لعنتشون کنه خائن ها رو

امیر مدرسی نیا

1 هفته پیش
تحلیل غلط کردند. مذاکره بعد از حمله نظامی و کشتن سردار سلیمانی چه معنایی می تواند داشته باشد!!
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel