دیدار دکتر‌عزت الله جعفری از جانباز سرافراز یحیی جعفری فاضل

9

زدیدار دکتر‌عت الله جعفری مشاور رئیس حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس در شمالغرب کشور از جانباز سرافراز یحیی جعفری فاضل

مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14