بازدید رهبرمعظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناور ایران ساخت

283