Toope sefidam | توپ سفیدم قشنگی و نازی | ترانه های فارسی برای کودکان

5,772

توپ سفیدم قشنگی و نازی حالا من می‌خوام برم به بازی بازی چه خوبه با بچه‌های خوب بازی می‌کنیم با یک دونه توپ چون پرت می‌کنم توپ سفیدم را از جا می‌پره می‌ره رو هوا قِل قِل می‌خوره رو زمین ورزش یک و دو و سه و چهار و پنج و شش

pegahan1 3 هزار دنبال کننده
pixel