استیلی:بدهی بابک زنجانی را چرا من باید بدهم؟!

3,664

حمید استیلی از دردسر های خود در تیم راه آهن بعد از بازداشت مالک این تیم گفت و از دادستان تهران خواسته جالبی داشت!

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده