اهل سنت عقیده دارند یکی از امهات المومنین مرتد شد!!!!

340
340 بازدید
اشتراک گذاری
پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (استاد ابوالقاسمی) www.velayattv.com شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم –
pixel