رسم نمودار با دو محور عمودی

302
آموزش های استوایی
آموزش های استوایی 46 دنبال‌ کننده

هر نمودار دارای یک محور افقی و یک محور عمودی می‌باشد اما در بعضی از موارد نیاز است داده‌های دو ستون در یک نمودار نمایش داده شود. درصورتیکه داده‌ها دارای مقیاس متفاوتی باشند و اختلاف بین مقادیر داده‌ها زیاد باشد باید جهت خوانایی، دو محور عمودی در یک نمودار ایجاد نمود. در این آموزش با نحوه نمایش دو محور عمودی در اکسل آشنا خواهید شد.