كاشت نهال ResaneSabz.ir

5,522

موضوع این برنامه انتخاب نهال مناسب و كاشت صحیح آن است. یاد مرحوم مهندس عدلی (كارشناس این برنامه) را گرامی می داریم.

afkham

afkham

3 سال پیش
ممنون خیلی مفید بود و آقای کارشناس کاملا وارد.بازم ممنون
ژرفای نگاه

ژرفای نگاه

5 سال پیش
ممنون مفید بود استفاده کردیم