چهارمین همایش ایران من

51

همایش سالانه پویش ایران من عصر چهارشنبه 14 آذر 1397 با حضور سرکارخانم حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش؛ دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و مؤسس پویش ایران من و دکتر ورناصری، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از حامیان پویش ایران من برگزار شد.