مشی اسکندر در دستشویی ، طنز کرمانشاهی عالی

2,080
2,080 بازدید
اشتراک گذاری
pixel