کتاب خاطرات سفیر | معیار مهم من از نظر استاد

4,247

کتاب خاطرات سفیر، کتابی است که رهبر انقلاب توصیه کردند خانم ها بخوانند. خاطرات سفیر، خاطرات یک دختر مسلمان ایرانی است که تحصیلات خود را در فرانسه میگذراند. این کتاب بارها توسط سوره ی مهر تجدید چاپ شده. «ریحانه» هفت داستان از این کتاب را به صورت کمیک موشن منتشر میکند.

ریحانه 428 دنبال کننده
pixel