برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

154

دستاوردهای علمی دانشجویان دانشگاه صنعتی خانم الانبیاء بهبهان در نمایشگاه هفته پژوهش به معرض دید مراجعه کنندگان گذاشته شد.