آموزش نقاشی کردن یک پرتره رویایی با آبرنگ

44

در این دوره آموزشی نقاشی کردن پرتره های رویایی را بوسیله آبرنگ یاد گرفته و همراه با مدرس دوره تمرین خواهید کرد. مدرس همه مراحل کار را به شما دوستان گرامی یاد میدهد.

farinmedia
farinmedia 119 دنبال کننده