اینترنت نسل پنجم چه تفاوتی با اینترنت کنونی دارد؟

771

متخصصان فناوری اطلاعات بر این باوزند که اینترنت اینترنت 5G یا اینترنت نسل پنجم یک انقلاب در زندگی بشر به وجود می آورد و ما را وارد دوران جدیدی خواهد کرد: دوران اینترنت اشیا.

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده