دندان های عقل و مشکلات آن ها | دکتر لیلا عطایی

191

اگر فک متناسب با رویش دندان رشد کافی نداشته باشد و یا به عبارت دیگر با رشک فک جا برای رویش این دندان فراهم نگردد و یا جهت و مسیر رویش آنها غیرعادی باشد، قادر به رویش نبوده و در استخوان نهفته باقی می مانند. دندانپزشکان با معاینه داخل دهان و با کمک رادیوگرافی وجود دندانهای عقل نهفته را تشخیص می دهند. دندانهای نهفته مشکلات عدیده ای را می توانند در آینده ایجاد نمایند: www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده