روش شستشوی طناب صخره نوردی

122
شستشوی طناب صخره نوردی ویا کار در ارتفاع با دستگاه واترجت بار دستگاه واترجت بین 100تا120بار تنظیم گردد فاصله نازل تا طناب کمتر از 10سانت نیاشد تا به طناب آسیب نرسد بعد از شستشوی طناب را در سایه گذاشته تا خشک گردد (روش تجربی)
pixel