آوای جاوید- برنامه شماره ۳۹- آموزش آواز جلسه ۱۴

1,058

اجرای آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ، کاری از گروه فرهنگی هنری آوای جاوید. آموزش و اجرای گوشه رضوی در دستگاه ماهور،برنامه های ما را از سایت موسیقی آوای جاوید www.AvayeJavid.com پیگیری نمایید.کلید واژه ها:دستگاه ماهور، گوشه رضوی،گوشه دلکش،قرچه،راه گردانی،دستگاه شور،آموزش هنر ایرانی،موسیقی سنتی،موسیقی اصیل،غزلیات حافظ،آموزش سه تار،آموزش جواب آواز، ردیف،شاگردان استاد شاه زیدی و استاد تاج اصفهانی