فست فود خوب است یا بد؟

204

در کلاس زبان پروانه در دبیرستان صالح (منطقه 3) دانش آموزان درباره خوبیها و بدیهای فست فود صحبت می کنند.