جلسه اول کلاس آموزش مداحی - بخش چهارم

1,013

موضوعات مطرح شده در این ویدئو که توسط استاد یعقوبیان تدریس شد عبارتند از: آشنایی با تاریخ اسلام و تاریخ شیعه نقش شعر خوب و مناسب در برگزاری خوب جلسات