وقتی دم خروس بیرون می‌زند!

65
جوان شجاع عراقی برای این که ثابت کند پشت تظاهرات و شعارهای ضد ایرانی روزهای گذشته عراق، بعثی ها و طرفداران‌ صدام(با پشتیبانی عربستان) قرار دارند، بين شرکت کنندگان در تظاهرات بوستون آمریکا می‌رود و شعارهایی بر علیه "صدام" سر میدهد تا واکنش های این افراد ثابت کند که از حامیان صدام و بعثی هستند
پلاس 655 دنبال کننده
pixel