تیزر تبلیغاتی فرآورده های گوشتی دارچین

81

تولید سوسیس، کالباس و همبرگر دست‌ساز در حضور مشتری * **کارگردان: مجید عظیمی نیا **تصویربردار: علی طباطبائی