سخنرانی درباره حقوق شهروندی (استاد محمدعلی حسینیان)

344

www.sokhanvaran.org کانون سخنوران سخنرانی و سخنوری عالیترین نوع ارتباط کلامی انسانی است. بسیاری از افراد و همچنین دانشجویان و هنرجویان سخنرانی نیاز به نمونه سخنرانی در موضوعات مختلف دارند تا بتوانند مبانی نظری خطابه و تمامی فنون و تکنیک های سخنوری را در عرصه عمل هم بیازمایند. کانون سخنوران در صدد است تا با ارائه نمونه سخنرانی در موضوعات مختلف مسیر هموارتری را برای علاقمندان به حوزه سخنرانی فراهم کند.