اگر به 13 تا از این 15 سوال پاسخ درست بدهید شما از آلبرت آینشتاین هم باهوش تر هستید.

334

اگر به 10 تا از این 15 سوال پاسخ درست بدهید شما از 80 درصد مردم باهوش تر هستید. اگر به 13 تا از این 15 سوال پاسخ درست بدهید شما از آلبرت آینشتاین هم باهوش تر هستید.

aparafilm
aparafilm 1 دنبال کننده
مجید

مجید

1 سال پیش
11 تا