سریال ستایش ◀ فصل سوم | کیفیت عالی |◀ قسمت 27

399
مشاهده ویدئوهای بیشتر در کانال ستایش 3 قسمت 27 | سریال ستایش - فصل 3 - قسمت 27 ستایش دختر جوانی از یک خانواده مذهبی است که در گیر و دار گریز برادرش محمد از خدمت و رفتن او از ایران دل در گرو طاهر فردوس هم خدمتی برادرش می بندد.با کشته شدن محمد هنگام فرار و زندانی شدن طاهر فردوس به عنوان شریک جرم، خانواده ها به شدت به مقابله با یکدیگر می پردازند .
pixel