دکلمه نوروز 1398 – نامه ای به راز

282

نویسنده: امیر صلح میرزایی - دکلمه نوروزی تیم دکلمافون -متن و فایل صوتی کامل این دکلمه را در این آدرس در سایت تخصصی دکلمه و گویندگی آکادمی دکلمافون دانلود کنی: https://deklamaphone.com/narrations/nameyi-be-raaz/

دکلمافون
دکلمافون 30 دنبال کننده