داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

آموزش نحوه ی تعریف گرید باکس (grid box) برای انجام داکینگ مولکلی هدفمند

27
نحوه انتخاب آمینواسیدهای جایگاه فعال برای بررسی برهمکنش اختصاصی لیگاند-رسپتور داکینگ مولکولی- اتوداک- طراحی دارو- غربالگری دارو- طراحی بیوانفورمایکی دارو- جزوه طراحی دارو
pixel