چرا برائت از اصول دین شیعه است

330

امام صادق علیه السلام: هرکس دینش را از دهان افراد بگیرد، از طریق همانها نیز بی دین میشود. اما کسی که دینش را از کتاب و سنت اخذ کند، اگر کوهها جابجا شود، دینش متزلزل نمیشود.تصحیح اعتقادات، ص ۷۲

kanizezahra
kanizezahra 270 دنبال کننده