داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

برونگرایی در تست شخصیت شناسی MBTI

419
افراد برون‌گرا انرژی خود را از محیط بیرونی و دیگران میگیرند. این افراد بخاطر علاقه به تعامل با دیگران دوستان زیادی دارند. بیشتر به ماجرا ها و اتفاقات پیرامون خود توجه دارند. برونگراها در انجام کارهایشان سریع عمل می کنند. با تمام شدن یک کار به سراغ کار دیگری میروند. این افراد بلند بلند فکر می کنند! درباره افکارشان با اطرافیان خود حرف میزنند. در زمان حال زندگی میکنند. اجتماعی اند و برای انجام کارها همیشه داوطلب هستند. این افراد توانایی انجام چند پروژه را دارند و بسیار فعال‌اند. معمولا در محیط کار یا مدرسه به شدت با انرژی هستند، با همه احوال پرسی می کنند و درباره موضوعات مختلف صحبت می کنند. ---------------- قطبینو از شما دعوت مینماید در تست شخصیت شناسی MBTI در سایت قطبینو شرکت نمایید: http://qtbno.ir/mbtiaparat
pixel