بازار انیمیشن ایران رونق پیدا کرده

56,277

یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران که در سطح بین الملل برگزار می شود و بازاری است برای تبادل در صنعت انیمیشن ایران. دبیر جشنواره از وضعیت انیمیشن ایران می گوید

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده