سرطان چیست؟

1,365

در این مبحث به بررسی ساختار سرطان خواهیم پرداخت، با مطالعه این انیمیشن ها اطلاعات خود را در برابر سرطان پستان بالا ببرید. برای عضویت در کمپین Pinkcinere به سایت pinkcinere.com مراجعه کنید.

سینره
سینره 117 دنبال کننده