تدریس خصوصی آیلتس آنلاین:مصاحبه

214
در این آموزش با روش پاسخ دادن درست مصاحبه آشنا می شوید. برای یک جلسه آزمایشی رایگان به سایت Funtagilish.com مراجعه فرمایید. قبل از مصاحبه حتما باید زبان عمومی خودتان را قوی کنید. زرین قبا مبتکر زبان در کوتاه مدت
pixel