طرح جیکو؛ ایجاد زمینه اشتغال دانشجویان

23
طرح جیکو؛ ایجاد زمینه اشتغال دانشجویان، مهارت‌آموزی دانشجویان، ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه، آشنایی دانشجویان با بازار کار، کسب تجربه کاری متعهدانه در محیط کار واقعی، تامین نیروی کار دانشی قابل دسترس با بهره‌وری بالا
pixel