گل های کرواسی از دور گروهی تا فینال

19,523
بزرگترین شگفتی جام بیست و یکم، گل های قشنگی تا مسیر فینال زد. گل هایی که آن ها را به بزرگترین افتخار فوتبالی شان رساند.
21 299 دنبال کننده
pixel