تحول دیجیتال در سطح ملی: به سوی ایران دیجیتال

63
سخنرانی دکتر مهدی شامی زنجانی در نشست «ایران دیجیتال» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ملکه گدایان - قسمت 2
%96
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: یک ساعت و 2 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 2
pixel