روش افزایش اعتماد به نفس پایدار

327
اعتماد به نفس کلید موفقیت انسانها - در چگونگی نحوه افزایش اعتماد به نفس تاکنون صحبت های زیادی شده است. اما افزایش اعتماد به نفس بایستی توام با حس لیاقت و شایستگی بصورت پایدار افزایش یابد در این خصوص بسیار کم بحث گردیده در این ویدیو و مطلب مرتبط چگونگی اینکار توضیح داده شده است. https://www.proomag.com/making-good-life-increase-confidence/
pixel