آموزش درج محصول برای تولید کنندگان ( سامانه مدیریت توزیع قطعات شناسنامه دار CNG)

119
لیموبیت 5 دنبال‌ کننده
این ویدیو برای تولید کنندگان محترم قطعات CNG و برای استفاده از سامانه مدیریت توزیع قطعات شناسنامه دار CNG
لیموبیت 5 دنبال کننده
pixel