آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا - جلسه شانزدهم

62
آشنایی با دستورهای Rectangular pattern و Circular Pattern | آشنایی با دستور Extrusion | آشنایی با دستور های Bead، Fanged cut out، Louver، Dowel و User Stamp | آشنایی با دستور های Profile Feature، Output Feature، Only Current Body و Sketch Analysis از نوار ابزار Tools | انجام دو تمرین کاربردی ------------------------ آدرس وب سایت: FathiTrainingGroup.com تلگرام و اینستاگرام: @FathiTrainingGroup آدرس موسسه: مشهد - سیدرضی 34 - پلاک 328 - گروه آموزشی فتحی تلفن های تماس: 09386249330 - 05136210687
pixel