دستگاه کنترلر هوشمند تجهیزات ریموتی "iRemote"

65

آی ریموت زندگی هوشمند را به شما هدیه می دهد ... تا حالا شده به این فک کنی بدون اینکه ریموت در خونه ُ ریموت پارکینگ ُ ریموت کرکره مغازه یا ریموت دزدگیر یا هر دستگاهی که با ریموت کار میکنه